Studies

Gelukkig staat de wetenschap niet stil en wordt er in de geneeskunde dagelijks vooruitgang geboekt. De dienst longziekten van AZ-Delta tracht ook hier een actieve rol te spelen oa. door deelname aan een waaier van klinische studies.

Dergelijke klinische studies lopen er momenteel in het domein van oa. astma, COPD en longkanker. Samen met uw huisarts en longarts wordt u de gelegenheid geboden om aan dergelijke studie deel te nemen. Uiteraard is uw deelname volledig vrijblijvend. Een besluit om al dan niet deel te nemen kan slechts worden genomen na voldoende te zijn geinformeerd. Uw longarts en studie-coördinator zullen antwoorden op al uw vragen. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via 051 / 23 75 04 (Lore) of 051 / 23 72 07 (Melissa).

Voor meer informatie ivm studies surf gerust eens naar:

https://www.azdelta.be/nl/info-over-az-delta/clinical-trial-center/lopende-studies-ctc/longziekten