Astma

Astma is een steeds frequenter voorkomende longaandoening met vele gezichten. Zo spreken we van allergisch of niet-allergisch astma, eosinofiel of niet-eosinofiel astma. Uw astma kan licht, matig of ernstig zijn. Uw longarts kan een compleet beeld vormen van uw astma en een gepersonaliseerde behandeling voorstellen in samenspraak met uw huisarts. Hiervoor kunnen allerhande testen worden uitgevoerd oa. longfunctieproeven inclusief meting van uitgeademde NO of een uitlokkingstest met metacholine, radiografie van de thorax, een uitgebreid bloedonderzoek en allergie huidtesten.

Meer info

Correct gebruik van uw puffer

Patiëntenvereniging voor astma