Longziekten

Astma

Astma is een steeds frequenter voorkomende longaandoening met vele gezichten. Zo spreken we van allergisch of niet-allergisch astma, eosinofiel of niet-eosinofiel astma. Uw astma kan licht, matig of ernstig zijn. Uw longarts kan een compleet beeld vormen van uw astma en een gepersonaliseerde behandeling voorstellen in samenspraak met uw huisarts. Hiervoor kunnen allerhande testen worden uitgevoerd oa. longfunctieproeven inclusief meting van uitgeademde NO of een uitlokkingstest met metacholine, radiografie van de thorax, een uitgebreid bloedonderzoek en allergie huidtesten.

COPD (of rokerslong)

Op deze pagina wordt meer informatie gegeven over COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) of chronisch obstructief longlijden. Meestal is roken hiervan de oorzaak, 9 op de 10 COPD-patiënten zijn rokers of ex-rokers. Een rookstop is dan ook het eerste advies bij COPD. Soms kan de ziekte ook ontstaan door langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk (bv. houtstof, lijm- of verfdampen). Verder zijn er ook erfelijke factoren en ook het effect van de luchtvervuiling (o.a. rol van fijn stof) is niet te onderschatten. COPD is een langzaam evoluerende longaandoening die steeds erger wordt.

Longkanker

Bij longkanker ontstaat er een kwaadaardig gezwel (=tumor) in het longweefsel of de luchtpijp. Doordat kwaadaardige cellen via het bloed en de lymfeklieren kunnen bewegen, kan longkanker zich ook naar andere organen verspreiden en uitzaaiingen (= metastasen) veroorzaken. Er bestaan verschillende soorten longkanker.

Er zijn twee hoofdsoorten longkanker: niet-kleincellige longkanker en kleincellige longkanker.

Slaapaandoeningen

In het slaapcentrum kan u terecht voor alle problemen die de slaap verstoren. Dit geldt niet alleen voor patiënten die lijden aan slapeloosheid,  maar ook voor mensen die ondanks een schijnbaar goede nachtrust, toch moe of slaperig zijn overdag.