Dienst longziekten erkend als centrum voor implantatie éénrichtingskleppen voor ernstig longemfyseem

Op 1 februari 2020 werd op de website van het RIZIV een lijst gepubliceerd met de erkende centra voor de implantatie van éénrichtingskleppen voor ernstig longmemfyseem. 

Bij deze interventie wordt door middel van een video-bronchoscoop (instrument waarmee de long inwendig kan worden onderzocht) een aantal kleppen geplaatst in de meest aangetaste longkwab. 

Hierdoor kan er geen lucht meer stromen in deze longkwab waardoor de rest van de long (dewelke minder is aangetast) meer ruimte krijgt. 

Geselecteerde patiënten behandeld met deze techniek hebben minder last van kortademigheid en zijn in staat meer inspanningen te verrichten. De behandeling werd in juli 2018 reeds goedgekeurd door de FDA in de Verenigde Staten. 

Ook in Europa is de terugbetaling in de meeste landen ondertussen gerealiseerd. 

 

                      Zephyr-ventielen in de meest aangetaste longkwab 

 

COPDvzw organiseert de "KAZOO-challenge"

COPDvzw is een patiëntenvereniging voor mensen met de diagnose COPD. De vereniging wil jongeren en volwassenen wijzen op de gevaren van roken, de grootste oorzaak van COPD in België. 

Naar aanleiding van wereld COPD dag op 20 november 2019 starten ze met een actie: de "COPD kazoo challenge". Het is de bedoeling dat hiermee COPD op verschllende plaatsen in Vlaanderen onder de aandacht wordt gebracht. 

De deelnemers kunnen met de hulp van een kazoo op een creatieve manier COPD in de kijker plaatsen. Een filmpje van hun actie dient op de COPD kazoo challenge Facebook pagina worden geplaatst. Op 20 maart 2020 wordt de beste actie verkozen en een prijs van 500 euro uitgereikt.  

Meer informatie kan men vinden op www.copdvzw.be

De dienst longziekten van AZ-Delta schaart zich volledig achter deze actie omdat sensibilisering zo belangrijk is en best vroegtijdig gebeurt. 

Opstart programma invasieve endoscopie campus Wilgenstraat

De dienst longziekten van het AZ-Delta biedt nu ook de mogelijkheid om op vaste tijdstippen procedures uit te voeren onder algemene narcose.

Het gaat om gespecialiseerde endoscopische onderzoeken zoals echo-endoscopie met als doel de uitgebreidheid van longkanker na te gaan, afname van vriesbiopsies om een diagnose te stellen bij afwijkingen in de luchtwegen en/of het longweefsel, plaatsen van prothesen om de luchtwegen vrij te houden, verwijderen van overtollig longweefsel dmv lasertherapie en plaatsen van ventieltjes bij ernstig emfyseem.

Het programma kan beroep doen op een heel team van gespecialiseerde artsen, endoscopie- en anesthesie-verpleegkundigen.

 

Prijs voor digitaal zorgpad longkanker

De dienst longziekten van AZ Delta heeft de internationale Value-Based Healthcare Prize 2019 voor “cost-effectiveness” gekregen voor het digitale zorgpad longkanker. De prijs werd uitgereikt op het VBHC Prize Event op 18 April in Utrecht.

Valuebased healthcare wil de zorg verbeteren om de patiënt meer levenskwaliteit te geven en om de focus te leggen op wat echt belangrijk is voor de patiënt. Tegelijk is er aandacht voor een efficiënte organisatie tegen een zo goed mogelijke kostprijs voor de patiënt en de maatschappij.  

Zo heeft de dienst longziekten (in samenwerking met het bedrijf Awell) een zorgpad longkanker ontwikkeld, waar diverse disciplines samenwerken met de huisarts, om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. De patiënt heeft via het zorgpad ook zelf een stem in zijn behandeling. Dit digitaal zorgpad werd uitgekozen door een jury van internationale experts. De jury loofde “het uitstekend uitgewerkt zorgpad, waarbij door excellent gebruik van VBHC gebaseerde software de implementatie van de principes van VBHC versneld werd”, “het multidisciplinaire teamwerk” en de “belangrijke samenwerking met de huisartsen

Nieuwe longartsen AZ-Delta

Dr. St. Dobbelaere (links) en dr. H. Bode (rechts) zijn alvast enthousiast met hun nieuwe uitdaging. 

 

Sinds begin dit jaar is de dienst longziekten uitgebreid met 2 nieuwe collega's.

Dr. Dobbelaere zal haar activiteit voornamelijk op de site Menen uitbouwen en zich verder toeleggen op allergische en immunologische aandoeningen waarbij ze nauw zal samenwerken met de universiteit van Gent en de Erasmus-universiteit van Rotterdam via videoconferencing. 

Dr. Bode is aangeworven om het vertrek van dr. Bertrand op te vangen die eind vorig jaar met pensioen ging. Haar subspecialiteit is interstitiële longaandoeningen, hierbij zal zij regelmatig overleg plegen met de universiteit van Leuven alwaar zij consulente blijft.  

Deze evolutie past bij de ambities van de dienst longziekten om verdere subspecialisaties uit te bouwen in een supra-regionale omgeving. 

 

 

 

 

Videoconferencing met expertisecentrum longemfyseem Groningen.

De dienst longziekten van het AZ-Delta werkt intens samen met het Universitair ziekenhuis van Groningen voor de behandeling van ernstig longemfyseem. 

Om de 2 weken is er een gezamenlijke videoconferencing waarbij verschillende longartsen gespecialiseerd in emfyseem overleggen over de best mogelijke optie van behandeling. 

In Nederland en de Verenigde Staten is een bronchoscopische procedure waarbij 2 of meerdere ventieltjes worden ingeplant reeds terugbetaald. Bij patiënten die in aanmerking komen voor dergelijke interventie wordt onder algemene narcose de meest aangetaste longkwab afgesloten zodat de beter bewaarde longgebieden optimaler kunnen functioneren. Hierdoor neemt het gevoel van kortademigheid af, kan patient grotere afstanden te voet afleggen en verbeteren de longfunctieparameters.  

Een terugbetaling van deze behandeling wordt ten vroegste tegen de zomer 2019 in België verwacht. 

                                               Algoritme voor de interventionele behandeling van ernstig longemfyseem (2018)

                                                                                  Bron: UMCG Groningen

Dr. Ph. Bertrand gaat op pensioen na meer dan 30 jaar dienst.

Na meer dan 30 jaar dienst gaat 1 van onze longartsen met pensioen. Op donderdag 8 november werd hiervoor een geslaagd symposium georganiseerd voor een geselecteerd publiek. 

We danken onze collega voor z'n jarenlange inzet voor de longziekten in Roeselare en omgeving. 

Tenslotte wensen we hem het allerbeste toe de volgende jaren. 

 Een glunderende dr. Ph. Bertrand en zijn echtgenote op 8/11/2018. 

START raadpleging emfyseem op campus Wilgenstraat

Gezien de recente ontwikkelingen in het domein van de bronchoscopische en chirurgische longvolumereductie wordt vanaf woensdag 4 juli 2018 een gespecialiseerde raadpleging voor patiënten met ernstig longemfyseem gestart op de campus Wilgenstraat. 

Voor een afspraak kan u steeds terecht op de telefoonnummers terug te vinden op de website. 

 In de eerste plaats zal een zo nauwkeurig mogelijke analyse worden gemaakt van uw longaandoening waarna een advies op maat kan worden gegeven door een multi-disciplinair team. 

Website online !

Vanaf vandaag staat onze website on-line !  We bieden geen encyclopedische kennis aan, maar wel een heleboel praktische informatie. 

We staan ook open voor feedback dewelke de kwaliteit van de site ten goede kunnen komen. 

Veel kijk- en leesplezier ! 

 

 

Werken met nieuw computerprogramma HIX

Sinds 20 april is AZ-Delta overgeschakeld op een gloednieuw en hypermodern computerprogramma. 

Door de complexiteit van het programma is het mogelijk dat onze patiënten tijdens de implementatiefase enige hinder kunnen ondervinden. We verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken en hopen deze tot een minimum te beperken.

Het is onze overtuiging dat we door deze belangrijke "digitale" stap klaar zijn om de vele uitdagingen in de toekomst vlot aan te kunnen.

 

Lancering nieuwe website "www.longziekten-....be"

De website van de dienst longziekten AZ-Delta biedt aan de surfer een pak praktische informatie en de mogelijkheid zijn of haar longarts te leren kennen. We willen via deze weg open communiceren met onze patiënten met als doel onze zorg te optimaliseren.

Aarzel niet ons te contacteren indien jullie met een vraag of opmerking zitten. In de rubriek "nieuws" zullen we op geregelde tijdstippen berichten gerelateerd aan onze dienst verspreiden.

www.longziekten-menen.be

www.longziekten-roeselare.be

www.longziekten-torhout.be